Chương 1: Cấp bậc đặt ra

Tứ đại đế quốc: Đông huyền đế quốc, Tây Á đế quốc, Nam viên đế quốc, Bắc ngung đế quốc.

Tứ đại gia tộc: Trà gia, Xà gia, Mai gia, Lam gia

Hai đại hải vực: Vong xuyên, Hư hải (là nơi nam chính bị giam cầm)

Hai đại ẩn tộc: Tinh Linh tộc, bán thú tộc

Các danh hiệu: Ma pháp sư, võ đạo ( hay còn gọi là Chiến sĩ), Triệu hồi sư, luyện dược sư. Ngoài ra còn có lính đánh thuê, tuần thú sư

Sủng vật: Yêu thú (dùng làm tọa kỵ), ma thú, trân linh thú, thần thú, mãnh thú.

Cấp bậc phân chia ma pháp sư: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp (mỗi cấp phân lam 9 tinh)

Cấp bậc phân chia chiến sĩ: bạch thuật, ngân vụ, kim giáp, thánh chiến sĩ, chiến thần.

Cấp bậc phân chia dược sư: dược đồng, dược sư, dược vương, dược thần.

Cấp bậc phân chia triệu hồi sư: Kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh linh

Chapter
1 Chương 1: Cấp bậc đặt ra
2 Chương 2: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 1
3 Chương 3: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 2
4 Chương 4: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 3
5 Chương 5: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 1
6 Chương 6: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 2
7 Chương 7: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 7
8 Chương 8: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 4
9 Chương 9: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 1
10 Chương 10: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 2
11 Chương 11: Thứ nữ nghịch chuyển đích nữ 3
12 Chương 12: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 4
13 Chương 13: Người của nàng có thể đổ máu
14 Chương 14: Người của nàng có thể đổ máu 2
15 Chương 16: Hủy thiên diệt địa đều phải cùng ngươi tồn tại
16 Chương 18: Đầu tiên là chính mình phải cường đại
17 Chương 19: Ta Tuyết Ẩn không muốn gả cho ngươi Bắc Huyền Thanh
18 Chương 20: Dạ yến dối trá
19 Chương 21: Ích lợi quan hệ
20 Chương 22: Ngươi sẽ phản bội ta sao?
21 Chương 23: Merlin ngộ mãnh thú 1
22 Chương 24: Merlin ngộ mãnh thú 2
23 Chương 25: Merlin ngộ mãnh thú 3
24 Chương 27: Merlin ngộ mãnh thú 5
25 Chương 28: Merlin ngộ mãnh thú 6
26 Chương 29: Merlin ngộ mãnh thú 7
27 Chương 30: Nam nhân tóc bạc mang mặt nạ, Thiên Dạ
28 Chương 31: Nếu có lần sau, đừng trách ta tâm ngoan
29 Chương 32: Lần đầu triệu hồi tinh linh 1
30 Chương 33: Lần đầu triệu hồi tinh linh 2
31 Chương 34: Lần đầu triệu hồi tinh linh 3
32 Chương 35: Manh tinh linh, Tiểu Đoàn Tử 1
33 Chương 36: Manh tinh linh, Tiểu Đoàn Tử 2
34 Chương 37: Tiểu Đoàn Tử thích chủ nhân
35 Chương 38: Đem chuyện ở Merlin là ngoài ý muốn
36 Chương 39: Ta Tuyết Ẩn đã không họ Xà
37 Chương 40: Bầu trời đêm phía trên
38 Chương 41: Nàng đời đời kiếp kiếp là của bổn hoàng
39 Chương 42: Tiểu Đoàn Tử say rượu
40 Chương 43: Bí kiếm bảy thức cùng bổ linh đan
41 Chương 44: Thiên phú bị phong ấn
42 Chương 45: Kiếp trước cùng kiếp này liên lụy?
43 Chương 46: Khởi hành đi trước đế đô
44 Chương 47: Ngươi có buông tha ta sao?
45 Chương 48: Xà Ngọc Kỷ thét chói tai
46 Chương 49: Tiểu Đoàn Tử làm quái
47 Chương 50: Nhường chủ nhân xử lý nàng
48 Chương 51: Nó là cái sinh vật gì?
49 Chương 52: Ngươi nghe được có người nói chuyện sao
50 Chương 53: Đêm khuya mật đàm 1
51 Chương 54: Đêm khuya mật đàm 2
52 Chương 55: Đêm khuya đàn sói hiện
53 Chương 56: Băng Ngưng mất tích
54 Chương 57: Tìm người làm cho nàng ấm áp
55 Chương 58: Cửu tinh trung cấp ma pháp sư
56 Chương 59: Băng Ngưng bị kiềm kẹp
57 Chương 60: Bị thiết kế, nhiếp hồn đồ
58 Chương 61: Ma pháp bùng nổ, biển cát không
59 Chương 62: Tiểu Đoàn Tử đột nhiên biến thân
60 Chương 63: Rơi nhầm thân xà
61 Chương 64: Bị xà nuốt
62 Chương 65: Nuốt thú hạch của cự mãng
63 Chương 66: Dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng niết bàn
64 Chương 67: Phản ta, chết
65 Chương 68: Cưỡi cự mãng, ra khỏi thú sâm
66 Chương 69: Bé trai đi theo Tuyết Ẩn
67 Chương 70: Bé trai biết thú ngữ
68 Chương 71: Rời khỏi thú sâm
69 Chương 72: Hắc y nhân tới thăm
70 Chương 73: Nếu không giao người, ta sẽ đốt thanh lâu của ngươi
71 Chương 74: Đàm phán ở thanh lâu
72 Chương 75: Vậy dùng hắn đi
73 Chương 76: Đánh cuộc
74 Chương 77: Đánh cuộc sắp bắt đầu
75 Chương 78: Trong chớp mắt đả bại một người
76 Chương 79: Ngươi thua!
77 Chương 80: Bộ mặt thật của Túy Mộng Tiên
78 Chương 81: Thỉnh cầu nàng làm thủ lĩnh
79 Chương 82: Lam tổ chức
80 Chương 83: Đi đến Lam
81 Chương 84: Tới Lam sơ trang
82 Chương 85: Manh Tử Hề cùng sư huynh chất vấn
83 Chương 86: Ngọc thí nghiệm linh lực
84 Chương 87: Tuyết Ẩn cùng Ngôn Thành thí nghiệm linh lực
85 Chương 88: Cuộc chiến bắt đầu. Sơn
86 Chương 89: Hai ma pháp sư quyết đấu 1
87 Chương 90: Hai ma pháp sư quyết đấu 2
88 Chương 91: Nàng thắng
89 Chương 92: Cùng Sơn quyết đấu
90 Chương 93: Băng ưng quyết đấu hỏa hổ
91 Chương 94: Ma vũ song tu Tuyết Ẩn?
92 Chương 95: Ta Tuyết Ẩn như thế nào có thể nhận thua!
93 Chương 96: Không thể thắng liền tử chiến đến cùng
94 Chương 97: Sơn sợ hãi đến từ linh hồn
95 Chương 98: Thắng Sơn, thuần phục cho nàng
96 Chương 99: Ai mang Tuyết Ẩn đi
97 Chương 100: Mặt nạ tóc bạc nam tử
98 Chương 101: Thức tỉnh
99 Chương 102: Tin tức truyền đến Bắc Ngung Đế
100 Chương 103: Tuyết Ẩn, ngươi thực mang thù
101 Chương 104: Trước hết hồi Bắc Ngung Đế quốc
102 Chương 105: Phân phó trước khi đi
103 Chương 106: Hồi Xà gia
104 Chương 107: Đã chết ai tìm ngươi tính sổ?
105 Chương 108: Ngụy trang thể nhược nhiều bệnh
106 Chương 109: Đại ca quá nhát gan
107 Chương 110: Xà gia người lạnh bạc
108 Chương 111: Đột nhiên biến lạnh, sao lại thế này?
109 Chương 112: Ám chỉ Xà Ngọc Kỷ là diễm quỷ
110 Chương 113: Mới vào hoàng cung
111 Chương 114: Tuyết Ẩn bị lãng quên
112 Chương 115: Kia một đôi ngân mâu độc nhất vô nhị
113 Chương 116: Mộ Hoàng làm khó xử, Ly vương giải vây
114 Chương 117: Trẫm cảm thấy nàng không thích hợp với nhị hoàng tử
115 Chương 118: Tâm tư Mộ Hoàng
116 Chương 119: Ly vương lại giúp nàng giải vây
117 Chương 120: Kia tóc bạc giống như vì người mình yêu trắng phát
118 Chương 121: Chỉnh người
119 Chương 122: Kỳ thực Tuyết Ẩn rất phúc hắc
120 Chương 123: Cứu người
121 Chương 124: Mộ Hoàng bị đá
122 Chương 125: Bản thân nhảy vào cạm bẫy
123 Chương 126: Mộ Hoàng vì Xà Ngọc Kỷ cầu tình
124 Chương 127: Đêm thăm Tuyết Ẩn
125 Chương 128: Mộ Hoàng khẩu vị nặng?
126 Chương 129: Ly vương, hành động này quân tử không nên làm
127 Chương 130: Thích ngươi trong mắt ta chỉ có lẫn nhau
128 Chương 131: Ly vương phi, chỉ dành cho một người là ngươi
129 Chương 132: Ngươi Tuyết Ẩn chỉ có thể là thê tử của Ly Thiên Dạ ta
130 Chương 133: Hết thảy nhẫn vì mai sau
131 Chương 134: Xà phủ đón khách quý
132 Chương 135: Thái tử đến truyền khẩu dụ
133 Chương 136: Bồi thường từ hôn?
134 Chương 137: Dập đầu châm trà xin lỗi
135 Chương 138: Tử Hề, vả miệng!
136 Chương 139: Tha thứ hay không là việc của ta
137 Chương 140: Nhị tiểu thư thật sự là lãnh huyết vô tình
138 Chương 141: Không thể dùng, liền hủy đi
139 Chương 142: Lại trêu chọc người
140 Chương 143: Mộ Hoàng ngang nhiên đến gặp Tuyết Ẩn
141 Chương 144: Bổn vương chỉ thích tiến vào khuê phòng của ái phi
142 Chương 145: Bổn vương đàn tốt lắm, buổi tối thị tẩm được không?
143 Chương 146: Nạp giới không thể tháo được, trừ phi ngươi chết!
144 Chương 147: Ngượng ngùng, chân bị chuột rút!
145 Chương 148: Cũng không biết ai cần dè dặt hơn
146 Chương 149: Ái phi, ngươi đừng xằng bậy
147 Chương 150: Cùng Mộ Hoàng không hề quan hệ
148 Chương 151: Nàng là của bổn vương , cả đời đều là
149 Chương 152: Không thích, cưới làm gì?
150 Chương 153: Từ hôn
151 Chương 154: Nửa đường xe ngựa, hai người đến thăm
152 Chương 155: Không có nơi nào dám thu Mộ Hoàng
153 Chương 156: Tới hoàng gia học viện
154 Chương 157: Bắc Ngung Đế quốc Lam sơn trang
155 Chương 158: Cho các ngươi cơ hội, đả bại ta
156 Chương 159: Là tiếp tục hay thần phục?
157 Chương 160
158 Chương 161: Mới tới hội đấu giá
159 Chương 162: Đấu giá hội ngộ người quen
160 Chương 163: Gặp bán thú. Kinh hãi
161 Chương 164: Bán đấu giá bắt đầu
162 Chương 165: Năm ngàn vạn
163 Chương 166: Năm ngàn vạn mua được bán thú
164 Chương 167: Thân thế bán thú
165 Chương 168: Thí nghiệm linh lực
166 Chương 169: Hoàng gia học viện hội ngộ trà gia thiếu gia
167 Chương 170: Như Bạch công chúa
168 Chương 171: Dám nhục mạ ta, cắt lưỡi
169 Chương 172
170 Chương 173: Kết giao bằng hữu Trà thiếu gia
171 Chương 174: Phái người điều tra Tuyết Ẩn
172 Chương 175: Ly vương, sư phụ luyện dược của nàng sau này?
173 Chương 176: Mộ Hoàng, võ đạo sư phụ!
174 Chương 177: Xà Ngọc Kỷ tính kế
175 Chương 178
176 Chương 179: Tuyết Ẩn, chúng ta tỷ thí đi
177 Chương 180: Cùng Trà Bá Trọng tỷ thí
178 Chương 181: Cảm giác bị “vẽ mặt” thế nào?
179 Chương 182: Tỷ thí
180 Chương 183: Kết cục khi dễ ta!
181 Chương 184: Trừng phạt, Tôn Cầm!
182 Chương 185: Bổn vương quả thật ghen tị
183 Chương 186: Bổn vương là người của ngươi
184 Chương 187: Không đối với ngươi tốt thì đối với ai tốt đây?
185 Chương 188: Tôn Cầm, viện trưởng nói chuyện
186 Chương 189
187 Chương 190: Khi nàng đã tới tuổi cập kê, sẽ dùng trang sức màu đỏ dài mười dặm cưới nàng về làm vợ
188 Chương 191: Bổn vương cũng muốn cưới nàng làm vợ!
189 Chương 192: Có được nàng, như có được thiên hạ
190 Chương 193: Tỷ như viện trưởng ngài!
191 Chương 194: Có tội, tới Nam Tháp xám hối
192 Chương 195: Trà công tử, ngươi thích Tuyết Ẩn sao?
193 Chương 196: Một mình xông vào tháp cấm (1)
194 Chương 197: Một mình xông vào tháp cấm (2)
195 Chương 198: Một mình xông vào tháp cấm (3)
196 Chương 199: Một mình xông vào tháp cấm! (4)
197 Chương 200: Một mình xông vào tháp cấm! (5)
198 Chương 201: Một mình xông vào tháp cấm! (6)
199 Chương 202: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (1)
200 Chương 203: Mạo hiểm! Đấu với quái vậy long xà (2)
201 Chương 204: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (3)
202 Chương 205: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (4)
203 Chương 206: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (5)
204 Chương 207: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (6)
205 Chương 208: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (7)
206 Chương 209: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (8)
Chapter

Updated 206 Episodes

1
Chương 1: Cấp bậc đặt ra
2
Chương 2: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 1
3
Chương 3: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 2
4
Chương 4: Hương tiêu ngọc vẫn ở tuyết sơn 3
5
Chương 5: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 1
6
Chương 6: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 2
7
Chương 7: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 7
8
Chương 8: Hồn mặc thần võ, ngân mâu hiện 4
9
Chương 9: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 1
10
Chương 10: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 2
11
Chương 11: Thứ nữ nghịch chuyển đích nữ 3
12
Chương 12: Thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 4
13
Chương 13: Người của nàng có thể đổ máu
14
Chương 14: Người của nàng có thể đổ máu 2
15
Chương 16: Hủy thiên diệt địa đều phải cùng ngươi tồn tại
16
Chương 18: Đầu tiên là chính mình phải cường đại
17
Chương 19: Ta Tuyết Ẩn không muốn gả cho ngươi Bắc Huyền Thanh
18
Chương 20: Dạ yến dối trá
19
Chương 21: Ích lợi quan hệ
20
Chương 22: Ngươi sẽ phản bội ta sao?
21
Chương 23: Merlin ngộ mãnh thú 1
22
Chương 24: Merlin ngộ mãnh thú 2
23
Chương 25: Merlin ngộ mãnh thú 3
24
Chương 27: Merlin ngộ mãnh thú 5
25
Chương 28: Merlin ngộ mãnh thú 6
26
Chương 29: Merlin ngộ mãnh thú 7
27
Chương 30: Nam nhân tóc bạc mang mặt nạ, Thiên Dạ
28
Chương 31: Nếu có lần sau, đừng trách ta tâm ngoan
29
Chương 32: Lần đầu triệu hồi tinh linh 1
30
Chương 33: Lần đầu triệu hồi tinh linh 2
31
Chương 34: Lần đầu triệu hồi tinh linh 3
32
Chương 35: Manh tinh linh, Tiểu Đoàn Tử 1
33
Chương 36: Manh tinh linh, Tiểu Đoàn Tử 2
34
Chương 37: Tiểu Đoàn Tử thích chủ nhân
35
Chương 38: Đem chuyện ở Merlin là ngoài ý muốn
36
Chương 39: Ta Tuyết Ẩn đã không họ Xà
37
Chương 40: Bầu trời đêm phía trên
38
Chương 41: Nàng đời đời kiếp kiếp là của bổn hoàng
39
Chương 42: Tiểu Đoàn Tử say rượu
40
Chương 43: Bí kiếm bảy thức cùng bổ linh đan
41
Chương 44: Thiên phú bị phong ấn
42
Chương 45: Kiếp trước cùng kiếp này liên lụy?
43
Chương 46: Khởi hành đi trước đế đô
44
Chương 47: Ngươi có buông tha ta sao?
45
Chương 48: Xà Ngọc Kỷ thét chói tai
46
Chương 49: Tiểu Đoàn Tử làm quái
47
Chương 50: Nhường chủ nhân xử lý nàng
48
Chương 51: Nó là cái sinh vật gì?
49
Chương 52: Ngươi nghe được có người nói chuyện sao
50
Chương 53: Đêm khuya mật đàm 1
51
Chương 54: Đêm khuya mật đàm 2
52
Chương 55: Đêm khuya đàn sói hiện
53
Chương 56: Băng Ngưng mất tích
54
Chương 57: Tìm người làm cho nàng ấm áp
55
Chương 58: Cửu tinh trung cấp ma pháp sư
56
Chương 59: Băng Ngưng bị kiềm kẹp
57
Chương 60: Bị thiết kế, nhiếp hồn đồ
58
Chương 61: Ma pháp bùng nổ, biển cát không
59
Chương 62: Tiểu Đoàn Tử đột nhiên biến thân
60
Chương 63: Rơi nhầm thân xà
61
Chương 64: Bị xà nuốt
62
Chương 65: Nuốt thú hạch của cự mãng
63
Chương 66: Dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng niết bàn
64
Chương 67: Phản ta, chết
65
Chương 68: Cưỡi cự mãng, ra khỏi thú sâm
66
Chương 69: Bé trai đi theo Tuyết Ẩn
67
Chương 70: Bé trai biết thú ngữ
68
Chương 71: Rời khỏi thú sâm
69
Chương 72: Hắc y nhân tới thăm
70
Chương 73: Nếu không giao người, ta sẽ đốt thanh lâu của ngươi
71
Chương 74: Đàm phán ở thanh lâu
72
Chương 75: Vậy dùng hắn đi
73
Chương 76: Đánh cuộc
74
Chương 77: Đánh cuộc sắp bắt đầu
75
Chương 78: Trong chớp mắt đả bại một người
76
Chương 79: Ngươi thua!
77
Chương 80: Bộ mặt thật của Túy Mộng Tiên
78
Chương 81: Thỉnh cầu nàng làm thủ lĩnh
79
Chương 82: Lam tổ chức
80
Chương 83: Đi đến Lam
81
Chương 84: Tới Lam sơ trang
82
Chương 85: Manh Tử Hề cùng sư huynh chất vấn
83
Chương 86: Ngọc thí nghiệm linh lực
84
Chương 87: Tuyết Ẩn cùng Ngôn Thành thí nghiệm linh lực
85
Chương 88: Cuộc chiến bắt đầu. Sơn
86
Chương 89: Hai ma pháp sư quyết đấu 1
87
Chương 90: Hai ma pháp sư quyết đấu 2
88
Chương 91: Nàng thắng
89
Chương 92: Cùng Sơn quyết đấu
90
Chương 93: Băng ưng quyết đấu hỏa hổ
91
Chương 94: Ma vũ song tu Tuyết Ẩn?
92
Chương 95: Ta Tuyết Ẩn như thế nào có thể nhận thua!
93
Chương 96: Không thể thắng liền tử chiến đến cùng
94
Chương 97: Sơn sợ hãi đến từ linh hồn
95
Chương 98: Thắng Sơn, thuần phục cho nàng
96
Chương 99: Ai mang Tuyết Ẩn đi
97
Chương 100: Mặt nạ tóc bạc nam tử
98
Chương 101: Thức tỉnh
99
Chương 102: Tin tức truyền đến Bắc Ngung Đế
100
Chương 103: Tuyết Ẩn, ngươi thực mang thù
101
Chương 104: Trước hết hồi Bắc Ngung Đế quốc
102
Chương 105: Phân phó trước khi đi
103
Chương 106: Hồi Xà gia
104
Chương 107: Đã chết ai tìm ngươi tính sổ?
105
Chương 108: Ngụy trang thể nhược nhiều bệnh
106
Chương 109: Đại ca quá nhát gan
107
Chương 110: Xà gia người lạnh bạc
108
Chương 111: Đột nhiên biến lạnh, sao lại thế này?
109
Chương 112: Ám chỉ Xà Ngọc Kỷ là diễm quỷ
110
Chương 113: Mới vào hoàng cung
111
Chương 114: Tuyết Ẩn bị lãng quên
112
Chương 115: Kia một đôi ngân mâu độc nhất vô nhị
113
Chương 116: Mộ Hoàng làm khó xử, Ly vương giải vây
114
Chương 117: Trẫm cảm thấy nàng không thích hợp với nhị hoàng tử
115
Chương 118: Tâm tư Mộ Hoàng
116
Chương 119: Ly vương lại giúp nàng giải vây
117
Chương 120: Kia tóc bạc giống như vì người mình yêu trắng phát
118
Chương 121: Chỉnh người
119
Chương 122: Kỳ thực Tuyết Ẩn rất phúc hắc
120
Chương 123: Cứu người
121
Chương 124: Mộ Hoàng bị đá
122
Chương 125: Bản thân nhảy vào cạm bẫy
123
Chương 126: Mộ Hoàng vì Xà Ngọc Kỷ cầu tình
124
Chương 127: Đêm thăm Tuyết Ẩn
125
Chương 128: Mộ Hoàng khẩu vị nặng?
126
Chương 129: Ly vương, hành động này quân tử không nên làm
127
Chương 130: Thích ngươi trong mắt ta chỉ có lẫn nhau
128
Chương 131: Ly vương phi, chỉ dành cho một người là ngươi
129
Chương 132: Ngươi Tuyết Ẩn chỉ có thể là thê tử của Ly Thiên Dạ ta
130
Chương 133: Hết thảy nhẫn vì mai sau
131
Chương 134: Xà phủ đón khách quý
132
Chương 135: Thái tử đến truyền khẩu dụ
133
Chương 136: Bồi thường từ hôn?
134
Chương 137: Dập đầu châm trà xin lỗi
135
Chương 138: Tử Hề, vả miệng!
136
Chương 139: Tha thứ hay không là việc của ta
137
Chương 140: Nhị tiểu thư thật sự là lãnh huyết vô tình
138
Chương 141: Không thể dùng, liền hủy đi
139
Chương 142: Lại trêu chọc người
140
Chương 143: Mộ Hoàng ngang nhiên đến gặp Tuyết Ẩn
141
Chương 144: Bổn vương chỉ thích tiến vào khuê phòng của ái phi
142
Chương 145: Bổn vương đàn tốt lắm, buổi tối thị tẩm được không?
143
Chương 146: Nạp giới không thể tháo được, trừ phi ngươi chết!
144
Chương 147: Ngượng ngùng, chân bị chuột rút!
145
Chương 148: Cũng không biết ai cần dè dặt hơn
146
Chương 149: Ái phi, ngươi đừng xằng bậy
147
Chương 150: Cùng Mộ Hoàng không hề quan hệ
148
Chương 151: Nàng là của bổn vương , cả đời đều là
149
Chương 152: Không thích, cưới làm gì?
150
Chương 153: Từ hôn
151
Chương 154: Nửa đường xe ngựa, hai người đến thăm
152
Chương 155: Không có nơi nào dám thu Mộ Hoàng
153
Chương 156: Tới hoàng gia học viện
154
Chương 157: Bắc Ngung Đế quốc Lam sơn trang
155
Chương 158: Cho các ngươi cơ hội, đả bại ta
156
Chương 159: Là tiếp tục hay thần phục?
157
Chương 160
158
Chương 161: Mới tới hội đấu giá
159
Chương 162: Đấu giá hội ngộ người quen
160
Chương 163: Gặp bán thú. Kinh hãi
161
Chương 164: Bán đấu giá bắt đầu
162
Chương 165: Năm ngàn vạn
163
Chương 166: Năm ngàn vạn mua được bán thú
164
Chương 167: Thân thế bán thú
165
Chương 168: Thí nghiệm linh lực
166
Chương 169: Hoàng gia học viện hội ngộ trà gia thiếu gia
167
Chương 170: Như Bạch công chúa
168
Chương 171: Dám nhục mạ ta, cắt lưỡi
169
Chương 172
170
Chương 173: Kết giao bằng hữu Trà thiếu gia
171
Chương 174: Phái người điều tra Tuyết Ẩn
172
Chương 175: Ly vương, sư phụ luyện dược của nàng sau này?
173
Chương 176: Mộ Hoàng, võ đạo sư phụ!
174
Chương 177: Xà Ngọc Kỷ tính kế
175
Chương 178
176
Chương 179: Tuyết Ẩn, chúng ta tỷ thí đi
177
Chương 180: Cùng Trà Bá Trọng tỷ thí
178
Chương 181: Cảm giác bị “vẽ mặt” thế nào?
179
Chương 182: Tỷ thí
180
Chương 183: Kết cục khi dễ ta!
181
Chương 184: Trừng phạt, Tôn Cầm!
182
Chương 185: Bổn vương quả thật ghen tị
183
Chương 186: Bổn vương là người của ngươi
184
Chương 187: Không đối với ngươi tốt thì đối với ai tốt đây?
185
Chương 188: Tôn Cầm, viện trưởng nói chuyện
186
Chương 189
187
Chương 190: Khi nàng đã tới tuổi cập kê, sẽ dùng trang sức màu đỏ dài mười dặm cưới nàng về làm vợ
188
Chương 191: Bổn vương cũng muốn cưới nàng làm vợ!
189
Chương 192: Có được nàng, như có được thiên hạ
190
Chương 193: Tỷ như viện trưởng ngài!
191
Chương 194: Có tội, tới Nam Tháp xám hối
192
Chương 195: Trà công tử, ngươi thích Tuyết Ẩn sao?
193
Chương 196: Một mình xông vào tháp cấm (1)
194
Chương 197: Một mình xông vào tháp cấm (2)
195
Chương 198: Một mình xông vào tháp cấm (3)
196
Chương 199: Một mình xông vào tháp cấm! (4)
197
Chương 200: Một mình xông vào tháp cấm! (5)
198
Chương 201: Một mình xông vào tháp cấm! (6)
199
Chương 202: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (1)
200
Chương 203: Mạo hiểm! Đấu với quái vậy long xà (2)
201
Chương 204: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (3)
202
Chương 205: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà (4)
203
Chương 206: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (5)
204
Chương 207: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (6)
205
Chương 208: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (7)
206
Chương 209: Mạo hiểm! Đấu với quái vật long xà! (8)
footer(); ?>